ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา

ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา

กัญชาเติบโตได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ กระดาษ และการใช้งานทางการแพทย์ และการพักผ่อนหย่อนใจ พืชนี้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Cannabaceae ซึ่งมันถูกจัดประเภทเพิ่มเติมเป็น Cannabis sativa L. แต่ละส่วนของพืชมีจุดประสงค์การใช้งานที่ชัดเจน การรู้จักส่วนต่าง ๆ ก่อน เพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงคุณประโยชน์จากส่วนต่างๆของกัญชาได้อย่างดีมากขึ้น เราจะไปดูกันที่ว่ามีส่วนประกอบใดบ้างที่น่าสนใจ

ดอก

ส่วนดอกของต้นกัญชานั้นจะเกิดขึ้นในเพศเมียเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถพบเห็นได้โดยจะมีรูปร่างคล้ายๆกับหยดน้ำเป็นพุ่มๆ และประกอบด้วยเกษรเพศเมียที่ติดอยู่ซึ่งดอกกัญชาและจะถูกคลุมด้วยไตรโคม (ขนเล็กๆสีขาวที่ติดอยู่ตามบริเวณรอบใบหรือส่วนประกอบอื่นๆของพืชบางชนิด) ยิ่งมี ไตรโคม มากเท่าไร ก็จะยิ่งช่วยให้ประสิทธิภาพของการใช้งานมีมากขึ้น

Cola (ก้านดอกเพศเมีย)

ส่วนหลักของดอกไม้ ที่ส่วนท้ายของก้านดอกเพศเมียประกอบด้วยกลุ่มดอกขนาดเล็กจำนวนมาก โดยทั่วไป ยิ่งโคล่ามีขนาดใหญ่กว่า หนักกว่า และหนาแน่นกว่ามากเท่าไร ก็ยิ่งมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้น 

ใบ

ส่วนใบของกัญชานั้นจะมีลักษณะเป็นแฉกๆ มีทั้งหมดห้าถึงหกแฉกขึ้นไป โดยจะทำหน้าที่ช่วยปลุกคุมดอกและช่วยปกป้องศัตรูพืชต่างๆ

ไตรโคม

บริเวณไตรโคม ของกัญชานั้นคือส่วนที่จะขึ้นปกคลุมบริเวณดอก ซึ่งจะมีหน้าที่ช่วยปกป้องส่วนของเมล็ดจากแรงกดดันภายนอก ซึ่งมันจะสร้างต่อมยาง ฟลาโวนอยด์ แคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีน สารประกอบทางเคมีเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของตัวไตรโคม จึงทำให้ดอกของกัญชานั้นมีลักษณะคล้ายๆเป็นคริสตัลใสๆปกคลุมอยู่ และเหนียวติดมือ

ไตรโคม มีอยู่มากมายหลายลักษณะ ซึ่งจะมีทั้งลักษณะเล็ก และขนาดใหญ่ตามสายพันธุ์ของกัญชา ในกัญชาบางประเภทไม่สามารถมองเห็นไตรโคม ได้เนื่องจากมีลักษณะเล็กมากๆ ซึ่งจะสามารถเห็นภาพทางกล้องจุลทรรศน์ได้เท่านั้น

 ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา 1

ภาพโดย: cannhealth.org

โหนด

จุดที่ก้าน และใบตัดกัน โหนดสามารถถือใบไม้ หรือหน่อได้ตั้งแต่หนึ่งใบขึ้นไป โหนดมีความสำคัญต่อการดูเพศ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพศของต้นกัญชามีความสำคัญต่อการทำผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีเพียงกัญชาเพศเมียเท่านั้นที่ผลิตดอกที่มีสารที่มีประโยชน์ 

ใบพัดลม

ใบเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากต้น โดยใบพัดลมนี้เป็นใบที่อยู่ด้านนอก มีประโยชน์ไว้เพื่อปลุกคุมร่างกาย และเอาไว้สังเคราะห์แสงโดยเฉพาะ ซึ่งใบพัดลมนี้มักจะนำมาใช้ผสมกับอาหารเพื่อให้ความกลมกล่อมได้มากขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วใบส่วนนี้จะโดนทำลายทิ้งเมื่อถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

ใบน้ำตาล

ใบน้ำตาลนั้นจะเป็นส่วนใบที่อยู่ติดกันกับส่วนดอก และเกษรตัวเมีย สาเหตุที่ทำให้เรียกว่าใบสีน้ำตาลนั้น ก็เพราะว่าใบนี้ปกคลุมส่วนดอกตูมของโคล่าของกัญชา สาเหตุที่ทำให้มันเป็นสีน้ำตาลก็เพราะว่ามันอุดมไปด้วยสาร THC และสาร CBD ซึ่งเป็นสารเคมีหลักๆที่ทางการแพทย์ mujนิยมนำมาใช้เพื่อผลิตยารักษาโรค

ต้น

บริเวณลำต้นของกัญชานั้นจะทำหน้าที่เพื่อลำเลียงอาหารต่างๆจากรากไปส่วนอื่นๆของต้นกัญชา ซึ่งลำต้นนั้นเป็นรากฐานหลัก ที่จะช่วยสร้างความมั่นคง และความแข็งแรง มีความสำคัญอย่างมากในการเจริญเติบโตของต้นกัญชา เพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของโคล่าที่มีน้ำหนักมากขึ้น

เกสรตัวเมียกับสติกมา

มักมีความสับสนอยู่มากรอบๆ เกสรตัวเมียกับสติกมา ต่อไปนี้คือรายละเอียดที่จะแยกความแตกต่างได้

เกสรตัวเมียคืออะไร?

เกสรตัวเมียเป็นส่วนหลักของระบบสืบพันธุ์ของกัญชาเพศเมีย ซึ่งประกอบด้วยออวุลเดี่ยวที่มีมลทินยื่นออกมาสองอัน

สติกมาคืออะไร?

สติ๊กมากคือส่วนที่เป็นขนถึงจะยื่นออกมาจากเกษรตัวผู้ ซึ่งจะยื่นออกมาจากเกษรตัวเมีย มีหน้าที่เอาไว้ดักจับเกษรตัวผู้ที่ลอยปลิวมา ซึ่งการมีสติ๊กมานี้จะเป็นการบ่งบอกถึงการระบุว่าเป็นกัญชาเพศเมีย เนื่องจากกัญชาเพศผู้นั้นจะไม่มีสติ๊กมาและในสติ๊กมานั้นมีส่วนผสมที่นำมาผลิตเป็นน้ำยากัญชาด้วย

 ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา 2

ภาพโดย: Gina Coleman/Weedmaps

กัญชาเติบโตได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่าง เช่น เชือก เชื้อเพลิงชีวภาพ กระดาษ และการใช้งานทางการแพทย์ และสันทนาการ

พันธุ์ของกัญชา

นอกจากการทำความเข้าใจส่วนต่างๆ ของพืชกัญชาแล้ว คุณควรรู้เกี่ยวกับกัญชาประเภทต่างๆ ด้วย ซึ่งความแตกต่างทางสายพันธุ์นั้นจะสามารถสร้างประโยชน์ และผลิตสารออกมาที่แตกต่างกัน ทั้ง sativas, indica และลูกผสม 

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว กัญชาถูกจำแนกออกเป็นสี่ประเภทต่อไปนี้:

  • Indica: มีลำต้นหนา สูง Indica ผลิตสาร THC เป็นจำนวนมาก ชอบอากาศร้อน
  • Sativa: มีลำต้นเล็กและเตี้ยกว่าต้นอินดิก้า มักว่ากันว่าสายพันธุ์ Sativa ของต้นกัญชามีฤทธิ์ให้ผู้ใช้มีความกระฉับกระเฉง มีความคิดสร้างสรรค์
  • ไฮบริด: คือการผสมผสานของ sativa และ indica โดยทั่วไปเชื่อว่าสายพันธุ์ไฮบริดจะช่วยให้คุณมีความสมดุลมากขึ้น
  • กัญชง: ต้นกัญชงเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลกัญชา แต่ต่างจากพืชวัชพืชทั่วไปตรงที่พวกเขาผลิต THC ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กัญชงป็นพืชกัญชาที่มี THC เพียงถึง 0.3% อย่างไรก็ตาม ต้นกัญชงจะผลิตแคนนาบินอยด์ที่นำไปผลิตน้ำมันกัญชารักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง cannabidiol (CBD)  และเส้นใยของพวกมันถูกใช้เพื่อผลิตสิ่งทอหลายประเภท

เพื่อแยกย่อยให้ดียิ่งขึ้นไปอีก มีสายพันธุ์มากมายภายในหมวดหมู่ทั่วไปแต่ละประเภท indica, sativa และไฮบริด การทำความเข้าใจ การทำความคุ้นเคยกับสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายในการใช้ได้อย่างชัดเจน 

 ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา 3

ภาพโดย: facebook.com/Thai.Ganja.Thai

วิธีแยกความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาเพศผู้และเพศเมีย

โดยปกติ คุณจะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างต้นกัญชาเพศผู้ และเพศเมีย ได้เมื่อต้นกัญชามีอายุประมาณหกสัปดาห์ หากต้องการทราบเพศของต้นกัญชา ให้ดูที่โหนดของพืชซึ่งเป็นบริเวณใบ และกิ่งก้านเชื่อมต่อกับลำต้นหลัก

พืชเพศผู้จะผลิตถุงละอองเรณูซึ่งในตอนแรกดูเหมือนลูกบอลเล็กๆ แล้วเติบโตเป็นกลุ่มถุงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน ต้นกัญชา เพศเมียจะผลิตเกสรเพศเมีย ซึ่งในระยะแรกจะมีลักษณะเหมือนขนบาง ๆ และในที่สุดก็เริ่มเติบโตเป็นเกสรตัวเมียกับสติกมา 

 ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา 4

ภาพโดย: Gina Coleman/Weedmaps

หากต้องการทราบเพศของต้นกัญชา ให้ดูที่โหนดของพืชซึ่งใบและกิ่งก้านเชื่อมต่อกับลำต้นหลัก

มีเหตุผลว่าทำไมการแยกแยะเพศผู้จากพืชเพศเมียจึงมีความสำคัญ เพราะมีเพียงพืชเพศเมียเท่านั้นที่ผลิตดอกได้ เนื่องจากพืชเพศผู้ผลิตเพียงเมล็ด เพื่อการบริโภคที่ตรงความต้องการจริงๆ  เราควรจะรู้ว่ามันคือเพศอะไร พืชเพศผู้นั้นดีต่อการขยายพันธุ์ต้นอ่อนใหม่จากเมล็ดเท่านั้น

ต้นกระเทย

เป็นต้นกัญชาที่หายาก ซึ่งหมายความว่ามันมีทั้งเพศชาย และเพศหญิงในต้นเดียวกัน จึงถูกเรียกว่าเป็นต้นกระเทย มักจะเกิดขึ้นกับต้นกัญชาที่มีความเครียดสูง จึงทำให้มันเกิดการแปลงเพศ ซึ่งต้นกระเทยนั้นจะเต็มไปด้วยทั้งดอก และเมล็ด แต่ดอกที่ได้จากต้นกระเทยนั้นจะไม่สามารถผลิตสารที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์มากได้เท่าดอกที่มาจากต้นของเพศเมียจริงๆ ส่วนใหญ่แล้วต้นกัญชากระเทยนั้นมักจะต้องถูกถอนทิ้ง เพราะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนอย่างพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ที่แข็งแรง

ผู้ปลูกหลายต่อหลายคนนิยมจะปลูกแต่แม่พันธุ์เท่านั้น เนื่องจากแม่พันธุ์สามารถใช้ประโยชน์จากสารที่อยู่ในดอกกัญชาได้มากกว่าต้นกันชง หรือต้นกัญชาตัวผู้เพราะฉะนั้นต้นกัญชาตัวผู้จึงเป็นต้นกัญชาที่ถูกถอนทิ้งซะส่วนใหญ่ และนำไปทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่นน้ำมันกัญชา หรือสิ่งทอ

อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ปลูกคือยังมีสายพันธุ์ที่สามารถออกดอกได้อย่างอัตโนมัติ โดยจะใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในการออกดอก และการเจริญเติบโตเพียงเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะให้การงอกของต้นกัญชาแค่สี่สัปดาห์ก็ให้ดอกเกษรตัวเมียแล้ว

วิธีการขยายพันธุ์กัญชา

สำหรับผู้ที่นิยมปลูกกัญชาเพื่อการอุตสาหกรรมนั้น การขยายพันธุ์กัญชาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สายเขียวจะต้องรู้ การขยายพันธุ์นั่นก็คือการเพาะพันธ์กัญชา และพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งมีมากมายหลายวิธี วันนี้เราได้นำมาฝาก 2 วิธี

  1. การปักชำ: การปักชำได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะว่าจะช่วยให้คุณได้ต้นอ่อนมากมายหลายต้น จากต้นที่โตแล้วเพียงต้นเดียวเท่านั้น โดยไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ การปลูกต้นกัญชาจากเมล็ดพันธ์ อาจจะใช้ระยะเวลานานกว่า แต่การตัดกิ่งแล้วทำการเพาะพันธ์ลงในดินก็จะสามารถทำให้คุณ ได้ต้นกัญชาเพิ่มอีกหนึ่งต้น
  1. เมล็ดพันธุ์: การเพาะพันธ์กัญชาจากเมล็ดพันธ์นั้นเหมาะสำหรับมือใหม่และผู้ที่ต้องการปลูกในสายพันธุ์ที่ต้องการ ในการปลูกต้นกัญชาจากเมล็ดนั้นจะมีให้เลือกมากมายหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ก่อนนำลงดิน จะนำมาแช่น้ำเพื่อให้เกิดการแตกหน่อ แล้วนำไปลงดินเมื่อเกิดรากก็จะทำให้เกิดการขยายออกไปเรื่อยๆ วิธีการปลูกประเภทนี้มักจะต้องใช้ความอดทนมากกว่าการปักชำ
 ส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา 5

ภาพโดย: qz.com

หวังว่าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับต้นกัญชาที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับสายเขียว หรือสำหรับใครก็ตามที่กำลังศึกษาพืชเศรษฐกิจทางเลือกนี้ หวังว่าจะได้พบกับข่าวดีในเร็วๆนี้สำหรับพวกเราสายเขียวนะครับ ลาไปก่อน สวัสดีครับ

เครดิต : https://weedmaps.com/

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตแตกง่าย

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG